Resultaat huiswerkenquête

Huiswerkenquête de ‘Robbert’ : verwerking

 

(link naar de volledige versie in pdf)

In september stelden we ons nieuwe huiswerkbeleid voor. Dit is terug te vinden op de website onder ‘zorg’.

Enkele maanden geleden vroegen we de ouders om een enquête in te vullen, om zicht te krijgen op de visie van ouders op huiswerk.

Hieronder vind je de verwerking van deze enquête.

Er zijn 227 exemplaren binnengebracht, een mooi resultaat!

 

Vind je huiswerk zinvol? Waarom wel/niet?

De overgrote meerderheid vindt huiswerk zinvol, voor enkele ouders biedt huiswerk geen meerwaarde.

Waarom zinvol:

 • Ouders vinden het fijn om via het huiswerk zicht te hebben op de leerstof.
 • Extra inoefening / automatisatie.
 • Zien of de leerstof begrepen is.
 • Leren zelfstandig werken / plannen / leren leren.

 

Hoe ervaart jouw kind huiswerk?

De meeste kinderen vinden huiswerk maken geen probleem.
In de bovenbouw zijn er meer kinderen die niet altijd gemotiveerd zijn en het soms veel vinden.

Is het altijd duidelijk wat er in de agenda staat, weet je kind wat er verwacht wordt?

Over het algemeen is het duidelijk wat er staat en wat er verwacht wordt.

In het 5de en 6de leerjaar is er de vraag om de taak / studiestof concreter te formuleren: vb studeren van pagina... tot … .

Zijn er problemen bij het huiswerk?

De meeste ouders ervaren dat hun kind geen problemen heeft met het maken van zijn/haar huiswerk.

Merk je een verandering in het huiswerk sinds de invoering van het huiswerkbeleid begin dit schooljaar?

De grootste verandering zien we bij de overgang naar het 3de leerjaar owv de weekplanning. Dit wordt wel als zeer positief ervaren.

Ouders vullen hun taak als begeleider anders in: ze verbeteren niet meer, geven geen extra oefeningen.

Vanaf het 5de leerjaar is er meer huiswerk. Enkele ouders vinden het teveel maar vergeleken met voorgaande jaren (broer/zus in het 5de lj) is de druk minder. Dit ervaren wij als positief.

Toetsenperiode en huiswerk maken geeft een te zware druk op de kinderen.

 

Past de manier van huiswerk geven op dit moment in het nieuwe beleid volgens jou?

De meeste ouders vinden van wel want:          

 • Er is meer structuur.
 • Zelfstandigheid wordt bevorderd.
 • Goede communicatie.
 • Het bevordert leren leren/plannen.
 • Het is duidelijk en rustgevend voor het kind.

De meeste ouders ervaren de weekplanning als zeer positief. Zelfs in de eerste graad vragen ouders naar een weekplanning.
Komt de tijdsduur overeen met de tijdsduur die vooropgesteld werd in het nieuwe beleid?

Voor de ene te weinig en voor de andere te veel. Maar over het algemeen komt de tijdsduur overeen met de vooropgestelde tijd.

 

Wat zou je graag aan de lkr. willen zeggen over huiswerk?

Veel ouders geven aan dat ze over het algemeen tevreden zijn met het nieuwe beleid. Veel voorkomende opmerkingen:

 • Belang van vrije tijd.
 • Belang van huiswerk op maat van het kind.
 • Ouders vragen ondersteuning in leren leren.

De opmerkingen / bedenkingen bespreken we verder met het team.

Individuele opmerkingen / bedenkingen / vragen werden doorgespeeld aan de klasleerkrachten.