Home

Aanmelden voor Gimme

Beste ouders,

Onze school gebruikt Gimme voor communicatie met de ouders. Dit is een online platform waarvoor u zich éénmalig moet aanmelden. Wij hebben dus uw gegevens nodig. Gelieve dit formulier in te vullen

Max. capaciteit 2023-2024

Onze school kent geen capaciteitsproblemen. Voor het schooljaar 2023 - 2024 is de totale capaciteit van onze school 540 leerlingen. Inschrijven kan elke schooldag op het secretariaat (afspraak) vanaf 1 maart 2023.

Verlofdagen schooljaar 2023-2024


 • woensdag 30/08/2023 van 19.00 - 20.00: kijkavond
 • vrijdag 1/09/2023: Start schooljaar
 • maandag 9/10/2023: lokale vrije dag
 • vrijdag 20/10/2023: studiedag (leerlingen hebben vrij)
 • 30/10/2023 tot en met 3/11/2023: herfstvakantie
 • woensdag 6/12/2023 lokale vrije dag
 • vrijdagnamiddag 22/12/2023 lokale vrije dag
 • 25/12/2023 tot en met 5/01/2024 kerstvakantie
 • woensdag 24/01/2024: studiedag (leerlingen hebben vrij)
 • 12/02/2024 tot en met 16/02/2024: krokusvakantie
 • zondag 31/03/2024: Pasen
 • 1/04/2024 tot en met 12/04/2024: paasvakantie
 • woensdag 1/05/2024: Dag van de arbeid (vrije dag)
 • donderdag 9/05/2024: Hemelvaart (vrije dag)
 • vrijdag 10/05/2024: brugdag (vrije dag)
 • maandag 20/05/2024: Pinkstermaandag (vrije dag)

Bouwwerkzaamheden op school

Tijdens de krokusvakantie zullen de werken starten van de nieuwbouw, die de kleuterschool zal verbinden met de lagere school. In die nieuwbouw zullen achteraf de directies, de secretariaten, de lerarenkamers, de zorglokalen en enkele vergaderlokalen komen. In een latere fase zal de rest van de school gerenoveerd worden. (later hoort u hier meer over)

Na de krokusvakantie zal de GELE poort dus niet meer gebruikt kunnen worden. Alle kinderen zullen dus ofwel via de Groenstraat, of via de blauwe poort, ofwel via de rode poort naar school moeten komen.

Gelieve hier rekening mee te houden.

bouw1
bouw2
bouw4
bouw3
bouw5
bouw6