Ouderraad

Ouderraad


Wat doet de Ouderraad?
De ouderraad tracht een brug te zijn tussen ouders en school. Natuurlijk kan u met al uw zorgen en ideeën steeds bij de directie en het team van leerkrachten terecht, maar indien u er op die manier niet uitkomt, staat de ouderraad voor u klaar.

Daarnaast vertegenwoordigt de ouderraad onze school mee in de schoolraad. Dit is een adviesorgaan waarin het schoolbestuur, het personeel, de lokale bevolking en de ouderraad zetelt. Vooraleer belangrijke beslissingen genomen worden moeten die eerst voorgelegd worden aan de schoolraad.

De ouderraad is ook aangesloten bij het VCOV (de Vlaamse Confederatie voor ouders en Ouderverenigingen). Zij ondersteunen inhoudelijk onze werking.

Maar een van de belangrijkste taken van de ouderraad is de ondersteuning van de school zowel praktisch als financieel. Waar helpende handen nodig zijn op school springt de ouderraad bij. Sponsorloop, schoolfeest, schoolactiviteiten, … de leerkrachten roepen en de ouderraad staat paraat! We proberen van de school een leefomgeving te creëren waarin kinderen en ouders zich thuis voelen.

In het kort:

  • Informeren en communiceren over opvoeding en onderwijs
  • Ontmoetingsactiviteiten organiseren voor ouders en school
  • De school praktisch en/of financieel ondersteunen
  • Meedenken met de school

Onze ouderraad vergadert regelmatig, waarin de komende activiteiten georganiseerd worden en de voorbije evenementen geëvalueerd worden. Een aantal van de leerkrachten en directie zijn hier steeds bij aanwezig.

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe leden en helpende handen. Zit je vol met ideeën? Heb je een hart voor de school? Meld je dan aan als lid van de ouderraad. Kom eens deelnemen aan onze vergadering, zodat je praktisch kunt ervaren waar de ouderraad voor staat. De koffie staat klaar!
Vele handen maken licht werk! Heb je eens wat tijd over en lijkt het je leuk om ons te helpen, je bent altijd welkom om bij 1 of meerdere activiteiten te ondersteunen als hulpouder.

Heb je een mogelijkheid om te brigadieren? Of ken je iemand die dit ook zou willen doen? Stuur ons dan ook zeker een mailtje.

Uiteraard mag je al je vragen of opmerkingen ook naar ons richten via het contactformulier.


Wie zijn wij?

De functieverdeling van de huidige ouderraad is als volgt:

Voorzitter - Patricia Vaneerdewegh (voorzitterouderraad@derobbert.be)

Penningmeester - Tine Bex (+ lid schoolraad) (penningmeesterouderraad@derobbert.be)

Secretaris - Loes van den Berkmortel (secretarisouderraad@derobbert.be)

Lid - Raymond Cordes (+ lid schoolraad)

Lid - Truus de Laat

Lid - Chrissy van Rul

Lid - Dorien Depre

Lid - Nathalie van Tulden


Activiteiten:
Als ouderraad behartigen we niet alleen de ouders en de leerkrachten, maar zeker ook de leerlingen. Om een fijne plaats te creëren ondersteunen wij de school in een aantal activiteiten.
Zo versieren wij de eetzaal, zodat de leerlingen op een gezellige, fijne plek kunnen lunchen. We organiseren mee het schoolfeest en carnaval.
Wil jij eens komen helpen bij bijvoorbeeld het versieren van de eetzaal of het ondersteunen of voorbereiden van activiteiten of… laat het ons zeker weten! Voor deze activiteiten zijn vele handen nodig.

Om inkomsten voor de school te genereren organiseren wij samen met de school activiteiten zoals de sponsorloop, de kerstmarkt, Afrikamarkt en infoavonden voor ouders. De inkomsten die hieruit ontstaan komen ten goede van de school. Zo hebben we de afgelopen jaren ervoor gezorgd dat er een nieuwe speeltuig op het schoolplein is gekomen, kunnen we de leerlingen trakteren op een ijsje op een warme zomerdag en kunnen we tijdens de kerstperiode wensen in vervulling laten gaan.


Verkeer en veiligheid
Samen met de school participeert en ondersteunt de ouderraad in de veiligheid rondom school. Dit met als doel een veilige school en schoolomgeving voor iedereen te creëren.

Dagelijks verplaatsen de kinderen zich in een drukte van verkeer, te voet of met de fiets. Daarbij hebben zij hulp nodig bij het oversteken op kwetsbare punten rondom de school. Uit cijfers blijkt dat er iedere dag 17 kinderen in België gewond raken in het verkeer bij het van en naar school gaan.

De ouderraad promoot de verkeersveiligheid en probeert te zorgen voor een brigadier op kwetsbare punten nabij de school. Om deze kwetsbare punten te bewaken en kinderen veilig te laten oversteken is mankracht nodig. Deze mankracht bestaat niet zonder hulp van ouders, familieleden en vrijwilligers! Helaas komen we met regelmaat mankracht te kort.

Heb je af en toe een ochtend of middag vrij? Kun jij heel af en toe inspringen als reserve-brigadier? Wil je dat je kind veilig kan oversteken? Geef je dan nu op als brigadier.

We vragen je 20 minuten van je tijd. Hoe meer mensen zich opgeven, hoe minder vaak je aan de beurt bent om te brigadieren.


Contacteer de ouderraad