Huiswerkbeleid

Huiswerkbeleid in De Robbert 

Waarom is er huiswerk in onze school en waarom vinden we huiswerk belangrijk?

Via hun huiswerk leren onze kinderen zelfstandig werken. Dat vinden we belangrijk. Stapje voor stapje worden ze vaardiger om een taak alleen aan te kunnen. We maken de nodige tijd vrij om kinderen te helpen bij het leren hoe ze moeten studeren en hoe ze een taak kunnen aanpakken. 

Huiswerk is ook een extra inoefening van de geziene leerstof.

In het woord ‘huiswerk’ staat het woord ‘huis’. Wellicht is thuis voor de meeste kinderen de beste plek om het huiswerk te maken. Zo kan je als ouder het beste mee ontdekken wat je kind allemaal leert. Met jouw hulp en dagelijkse interesse voor het huiswerk van jouw kind blijven we onze kinderen motiveren en helpen we hen in het steeds zelfstandiger worden.

Wat is hulp bij huiswerk?

We geloven erin dat elke ouder in staat is om het eigen kind te begeleiden bij het huiswerk. We rekenen dan ook op de ondersteuning van alle ouders bij het realiseren van onze doelstellingen bij huiswerk.

 

Wat verwachten we?

- We vinden het in de eerste plaats belangrijk dat je goede omstandigheden aan je kind aanbiedt. Een rustige werksfeer, wat plaats, warmte, licht,…  De ideale omstandigheden bestaan nergens, maar in elk gezin is het mogelijk om te zoeken naar het meest haalbare.
- We verwachten dat ouders hun kind stimuleren en aanmoedigen. Dit doen ze door iedere dag interesse te tonen voor wat het kind doet op school en ook door interesse te tonen voor het huiswerk van het kind.

- Het is belangrijk dat ouders controleren of huistaken gemaakt zijn, dit kan aan de hand van de agenda. Voor het vijfde en zesde leerjaar is dit een verantwoordelijkheid van de leerling zelf, tenzij het anders afgesproken werd met de ouders. We vragen de ouders om de agenda minimaal één keer per week te tekenen.
- Ouders kunnen hun kind helpen het schoolwerk te plannen.
- Probeer regelmatig eens mee te luisteren als je kind hardop leest.
- We verwachten dat je een reactie in de agenda noteert indien er zich moeilijkheden voordoen bij het maken van het huiswerk.

 

Wat verwachten we niet?

- We verwachten niet dat je het huiswerk verbetert. Verbeteren is ons werk, zodat we kunnen zien of de leerstof goed begrepen is of waar er nog  problemen zijn.
- We verwachten ook niet dat je uitleg geeft als je kind iets niet begrijpt. Moedig je kind wel aan om met vragen naar de leerkracht te komen.
- We verwachten niet dat je nog extra oefeningen opgeeft aan je kind als iets moeilijk is of dat je je kind een slordig werkje laat overschrijven.

        
Specifieke verwachtingen naargelang de leeftijd:

Afhankelijk van de leeftijd van het kind zijn er een aantal specifieke verwachtingen die te maken hebben met het leren zelfstandig werken.

In het eerste en tweede leerjaar is het nog aangewezen om toezicht te houden. Elk kind is hierin anders. Wanneer het kind dat kan, laat het dan zelfstandig werken. De leerlingen leren de schoolagenda te gebruiken. In de agenda vind je een overzicht van alle taken. Maak samen met je kind gebruik van dit werkinstrument. Besteed er de nodige aandacht aan.

In het derde leerjaar wordt de nadruk gelegd op het leren plannen. ‘Met welke taak begin ik en wat werk ik vervolgens af?’ Heb oog voor de planning die je kind maakt en maak eventueel gedurende een eerste periode samen een planning op.

In het vierde leerjaar verwerft het kind meer en meer zelfstandigheid, maar rekent het toch nog graag op mama en papa. Wees niet verbaasd als je kind vraagt om de les eens op te vragen.

In het vijfde leerjaar zijn kinderen trots als ze alleen een taak kunnen afwerken. Geef hen de zelfstandigheid die ze aankunnen. Laat hen zelf een planning maken. Laat hen zelf beslissen wanneer ze een taak afwerken. Ze krijgen meer en meer opdrachten waarvoor ze enkele dagen tijd hebben. Zelf een werkplanning opstellen behoort hierbij tot het leerproces.

In het zesde leerjaar geven we kinderen nog meer zelfstandigheid. Maak hen en niet meer zozeer jezelf verantwoordelijk voor de planning en de afwerking van het huiswerk. Beperk je inbreng tot het tonen van interesse en aanmoedigen als het echt nodig is.

Wanneer geven we huiswerk en hoelang werken kinderen aan het huiswerk?

Eerste leerjaar:

Huiswerk kan op maandag, dinsdag en donderdag, max 15 min.

Tweede leerjaar:

Huiswerk kan op maandag, dinsdag en donderdag, max 15 min.

Derde leerjaar:

Huiswerk wordt gegeven op maandag, 3 taken, af te geven ten laatste op vrijdag, max 20 min. per taak.

Vierde leerjaar:

Huiswerk wordt gegeven op maandag, af te geven ten laatste op vrijdag, max 20 min. per taak.

Vijfde leerjaar:

Huiswerk van de hele week wordt vooraf gepland, max 20 min. per taak.

Zesde leerjaar:

Huiswerk van de hele week wordt vooraf gepland, ±30 min. per dag.


De opdrachten kunnen heel divers zijn: rekenopdrachten, taal, opzoekwerk, lezen,…

Kinderen uit dezelfde klas kunnen een verschillend huiswerk krijgen. We streven naar een gelijkwaardige inspanning van elk kind en naar een huiswerk dat een haalbare kaart is voor elk kind.

Concreet betekent dit:

-voor sterkere kinderen een tandje bijsteken

-dat kinderen die het moeilijker hebben een huiswerk krijgen dat een realistische uitdaging betekent.

Zo proberen we iedereen gemotiveerd te houden.

Als het huiswerk niet in orde is, moet het tegen de volgende dag gemaakt worden. Dit wordt steeds vermeld in de schoolagenda. Bij geregelde problemen neemt de leerkracht contact op met de ouders.

In het vijfde en zesde leerjaar zijn er specifieke afspraken: Indien de leerling 3x niet in orde is, krijgt hij extra werk. De leerkracht geeft een extra taak, afhankelijk van de leerling. Op het attituderapport komt er een vermelding bij ‘stiptheid’.

Een kind heeft ook nog veel behoefte aan spel, aan vrije tijd. Ook dat vinden we heel belangrijk na een schooldag!