De Robbert

lagere school

Aanmelden voor Gimme

Beste ouders,

Onze school gebruikt Gimme voor communicatie met de ouders. Dit is een online platform waarvoor u zich éénmalig moet aanmelden. Wij hebben dus uw gegevens nodig. Gelieve dit formulier in te vullen

Teamviewer

Klik hier om teamviewer te openen

Luizen...? Wat nu?

Luizen... we weten het, het is een jaarlijks terugkerend probleem. Maar wat kan u er tegen doen?

Voor meer info klikt u hier

enfrdeitplptrues

STAKING op woensdag 20 maart 2019

Beste ouders,

Op woensdag 20 maart organiseren alle onderwijsvakbonden een onderwijsstaking. Ook personeelsleden van onze scholengemeenschap zullen hieraan deelnemen. Hierdoor zal het normale schoolgebeuren ernstig verstoord worden. Deze acties zullen op alle scholen voelbaar zijn en rechtstreeks gevolgen hebben. Als ouder ben je meer dan ooit betrokken partij en precies daarom willen wij je graag grondig informeren.

Concreet melden we u dat de onderstaande scholen gesloten zullen zijn:
 Basisschool Hamont-Lo
 Kleuterschool De Robbert (zowel Wal als Vloedstraat)
 Basisschool De Achellier (zowel Grevenbroekstraat als Berkenstraat)
 Lagere school De Robbert

Er is geen opvang voorzien voor de kinderen. De noden in het (basis-) onderwijs zijn torenhoog en overduidelijk. De roep om investeringen is al vaak herhaald en niet gehoord. Kinderen zijn de toekomst. Ze verdienen kwaliteitsvol onderwijs. Maar de afgelopen regeringen maakten dit wel erg moeilijk. We willen het allerbeste onderwijs bieden, maar het basisonderwijs kreunt onder: de toenemende maatschappelijke druk, de overladen opdracht van de leraar die zich niet meer kan toeleggen op zijn onderwijskundige taak, besparingen en historische onderfinanciering, het M-decreet met te weinig ondersteuning in de klas, zware mentale en emotionele belasting waardoor de ziektecijfers stijgen, directeurs die bezwijken, te beperkte middelen voor kleuteronderwijs, het lerarentekort en massale uitval bij startende leerkrachten.

Concreet staakt het basisonderwijs dus voor:
 Voldoende werkingsmiddelen (centen om onderwijs te kunnen geven)
 Meer ondersteuning (extra handen) in de klas in gewoon en buitengewoon basisonderwijs
 Omkadering voor schoolorganisatie
 Tijd en middelen voor professionalisering van leerkrachten en overleg
 Meer handen in de klas en ondersteuning voor zorg
 De aanpak van een totaaloplossing voor het buitengewoon onderwijs
 Tijd voor de kernopdracht van de leerkracht – meer tijd om te onderwijzen
 De realisatie van een duurzaam plan basisonderwijs – een garantie voor de toekomst van het basisonderwijs.

Met vriendelijke groeten, Namens het schoolbestuur KBHA vzw
De voorzitter

Lees hier de originele brief van het schoolbestuur