Wat doet de Ouderraad?

De ouderraad tracht een brug te zijn tussen ouders en school. Natuurlijk kan u met al uw zorgen en ideeën steeds bij de directie en het team van leerkrachten terecht, maar indien u er op die manier niet uitkomt, staat de ouderraad voor u klaar.

Daarnaast vertegenwoordigt de ouderraad onze school mee in de schoolraad.  Dit is een wettelijk orgaan, waar de ouderraad advies- en informatierecht heeft. Belangrijke beslissingen van het schoolbestuur of van de school worden hier eerst besproken vooraleer ze uitgevoerd worden. 

Maar een van de belangrijkste taken van de ouderraad is de ondersteuning van de school zowel praktisch als financieel. Waar helpende handen nodig zijn op school springt de ouderraad bij. Sponsorloop, schoolfeest, schoolactiviteiten, … de leerkrachten roepen en de ouderraad staat paraat! We proberen van de school een leefomgeving te creëren waarin kinderen en ouders zich thuis voelen.

In het kort:
Informeren en communiceren over opvoeding en onderwijs
Ontmoetingsactiviteiten organiseren voor ouders en school
De school praktisch en/of financieel ondersteunen
Meedenken met de school

Onze ouderraad vergadert maandelijks, waarin de komende activiteiten georganiseerd worden en de voorbije evenementen geëvalueerd worden. 
Enkele leerkrachten zijn daar tijdelijk aanwezig ter ondersteuning en om info door te briefen.